Poľovnícke združenie Zelený Háj

Plán streleckých podujatí OPK a PZ /PS/ v okrese Komárno na rok 2020

Obvodná poľovnícka komora v K o m á r n e

Dátum Usporiadateľ/ miesto / Druh súťaže :

 1. marec Iža CS 150/ II. kolo str. ligy SPK /
 2. apríl PZ Chotín Veľkonočný pretek „OS“
 3. apríl Moča Verej. pretek “ OS 80“ /st.liga/
 4. apríl PK Nesvady Verej. pretek „AT“
 5. máj Iža G.P. Gamota v.d. „OS 80“/st. liga/
 6. máj OPK Komárno – PZ Iža Majstrovstvá OPK „B“; „OS“
 7. máj OPK KN – ROYAL ŠSK Majstrovstvá OPK „M 400“
 8. máj PZ Iža Verej. pretek „AT“
 9. máj PZ Moča Verej. pretek „AT“
 10. máj PZ Ďulov Dvor Verej. pretek „ VV+OS+BZ“
 11. jún PZ Svätý Peter Verej. pretek „AT “
 12. jún PZ Imeľ Verej. pretek „ B“
 13. jún PZ Zelený Háj Verej. pr. Compak sporting 100
 14. jún PZ Chotín Verej. pretek OS 3×14
 15. jún PZ Búč Verej. pretek „OS“
 16. júl PZ Kolárovo Verej. pretek „AT“
 17. júl PK Nesvady Memoriál F. Simonicsa „AT“
 18. júl PZ Hurbanovo Verej. pretek „OS“
 19. júl PS Mužla Verej. pretek „OS“
 20. august PZ Marcelová Verej. pretek „OS“
 21. august PZ Zelený Háj Verej. pretek „AT“, „OS“
 22. august PK Nesvady Verej. pretek „AT“
 23. august OkO SPZ KN – PZ Moča PP OkO SPZ „Dvojboj“-uz.
 24. sept. PZ Iža Verej. pretek „AT “
 25. sept. PZ Moča Verej. pretek „AT“
 26. sept. PZ Kolárovo Verej. pretek „AT“
 27. sept. PZ Imeľ Verej. pretek „B“
 28. okt. PZ Hurbanovo Verej pretek „OS“
 29. okt. PK Nesvady Verej. pretek „OS 4×14“
 30. okt. OkO SPZ –ROYAL ŠSK PP OkO SPZ „M 800“ – uz.
 31. jan. 2021 PZ Imeľ Verej. pret. „B“
 32. jan. 2021 PZ Zelený Háj Verej. pretek „AT“ ; „OS“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *