Poľovnícke združenie Zelený Háj

Streľby 2019 zimné