Poľovnícke združenie Zelený Háj

Streľby „OS“ 13.8.2017

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET

SKEET