Poľovnícke združenie Zelený Háj

Streľby „TRAP“ 13.8.2017