Poľovnícke združenie Zelený Háj

Úvod

Naše poľovnícke združenie Vás srdečne pozýva dňa 08.08.2021 tj. Nedeľa na verejný pretek „AT“, „OS“

Ďalšie preteky

08. január 2022 – PZ Zelený Háj Verej. pretek „AT“, „OS“