Poľovnícke združenie Zelený Háj

Úvod

Naše poľovnícke združenie Vás srdečne pozýva dňa 20.06.2020 tj. Sobota na verejný pretek Compak sporting 100.

Prezentácia od 8:00 do 9:00.

Ďalšie termíny

09. august 2020 PZ Zelený Háj Verej. pretek „AT“, „OS“

17 január 2021 PZ Zelený Háj Verej. pretek „AT“ ; „OS“